‘De Covid-19-pandemie is een zwarte zwaan die niemand zag aankomen. Maar een focus op veerkracht en herstel kan bedrijven en mensen mooie kansen doen opleveren in de postcoronawereld. We moeten nu de basis leggen voor economische groei, zodat de samenleving kan floreren en we kunnen uitkijken naar een welvarende toekomst.’Marc Herlant, partner EY Parthenon

Now

In overlevingsmodus

‘De voorbije weken gingen ondernemers aan de slag met de steunmaatregelen van de overheid: tijdelijke werkloosheid, thuiswerk, uitstel van betalingen, enz. Daarna verlegden ze hun focus. Ze maakten zich klaar om hun bedrijven te heropenen. Het is belangrijk dat je nu van die overlevingsmodus overschakelt naar een strategie op de middellange termijn (next) en lange termijn (beyond)’, zegt Marc Herlant.

Next

De economische crisis verteren

‘De komende weken en maanden moeten bedrijfsleiders en hun medewerkers manieren vinden om de volatiliteit de baas te kunnen in de ernstige economische crisis die ons te wachten staat. Volgens de jongste modellen zal die gemakkelijk drie tot vier jaar aanslepen, zeker in een land als het onze. België kent een uitgebreide dienstensector en is erg afhankelijk van de in- en uitvoer. Uiteraard is de ene sector daar al gevoeliger voor dan de andere. De horeca en toeristische sector zijn zo meer getroffen dan financiële spelers of onderzoeksinstellingen.’

 

 

Beyond

Relevant in het nieuwe normaal

‘Het is van cruciaal belang om de disruptie te sturen en de bedrijfscontinuïteit te behouden. Bedrijfsleiders moeten proactief zijn in hun besluitvorming, snel handelen en zich voorbereiden op het nieuwe normaal door hun bedrijf opnieuw vorm te geven. Op lange termijn moeten ze inzetten op groei, innovatie en een hoger marktaandeel.’

Marc Herlant

‘Volgens de jongste modellen zal de economische crisis gemakkelijk drie tot vier jaar aanslepen.’— Marc Herlant @EY_BelgiumMarc Herlant, partner EY Parthenon

6

Zes prioriteiten voor bedrijfsleiders

Marc Herlant onderscheidt zes domeinen waarin bedrijven hun veerkracht kunnen verbeteren. Dat model is niet geheel nieuw. ‘Bij EY waren we al bezig met strategieconsulting. We pasten onze modellen aan de nieuwe economische omstandigheden aan.’

Mensen eerst

Het is van vitaal belang dat u het welzijn en de veiligheid van uw medewerkers waarborgt. Naast voldoende praktische en technologische ondersteuning – denk maar aan plexischermen op de werkvloer of performante IT om telewerk te organiseren – moeten bedrijven het moreel van hun werknemers hooghouden.

‘Zeker op lange termijn moeten bedrijfsleiders hun werknemers productief en betrokken houden. Denk aan welzijnsprogramma's en gedragscodes, zodat ze een gezond evenwicht tussen werk en privé kunnen vinden. Een cultuur van respect en inclusie is cruciaal. Wees duidelijk over de waarden en het doel van uw organisatie. Medewerkers moeten voelen dat ze erbij horen en deel uitmaken van een groter geheel.’

Effectief cash- en fiscaal beheer

De economische wereldorde is veranderd. Toegenomen verzendtijd, dalende productiecapaciteiten en klanten die aankopen uitstellen, in combinatie met uitgestelde betalingen, leggen allemaal een enorme druk op de kasbehoeften op korte termijn. ‘Elk bedrijf moet zijn liquiditeitspositie beoordelen in deze volatiele marktomgeving met een onzeker aanbod, een afnemende of fluctuerende vraag en uitgestelde betalingen’, zegt Marc Herlant.

‘Stel daarom een cashprognose van dertien weken op, om de mogelijke kasbehoeften te identificeren, overweeg acties om het werkkapitaal te verbeteren en organiseer andere kortetermijnmaatregelen om de kaspositie op peil te houden. Misschien kan de overheid tussenbeide komen voor liquiditeitssteun en overbruggingskredieten, of zijn er andere mogelijkheden voor extra kasmiddelen: de bank, obligaties of private schuldfondsen.’

Veerkrachtige toeleveringsketen

De coronacrisis verstoort de just-in-timetoeleveringsketens. ‘Stroomopwaarts hebben bedrijven te kampen met voorraaduitval als gevolg van de stopzetting van activiteiten van leveranciers, het gebrek aan alternatieve bevoorradingsmogelijkheden en het wegvallen van verzendroutes. Stroomafwaarts worden bedrijven geconfronteerd met beperkingen in de leveringsroutes en veranderingen in de aankooppatronen.’

‘Bedrijven moeten een veerkrachtige toeleveringsketen opbouwen. Evalueer de risico’s van uw toeleveringsketen in coronatijden. Identificeer de risico's bij externe leveranciers en de afzonderlijke interne of externe uitvalpunten die de volledige ineenstorting van uw toeleveringsketen kunnen veroorzaken. Welke impact hebben zulke onderbrekingen? Hebt u extra capaciteit nodig om bijvoorbeeld extra schoonmaakbeurten of desinfectie te organiseren? Moet u tijdelijk een extra voorraad aanleggen? En misschien kunt u wel alternatieve bevoorradingsstrategieën bedenken. Bespreek dit met uw leveranciers en klanten.’

Tijd en alertheid zijn essentieel om marktaandeel te behouden of te vergroten Marc Herlant, partner EY Parthenon

Veelzijdige reactie op een snelle verandering in de vraag

Terwijl de vraag in de horeca- en reissector ineenstortte, kunnen e-commercespelers haar niet bijbenen. ‘Vergeet de traditionele prognosetools die rekening houden met de vraag van vorig jaar en de traditionele seizoensgebondenheid. Bedenk scenario's op basis van duidelijke parameters. Kies er een en werk die wekelijks bij’, adviseert Marc Herlant.

‘Focus op frequente beoordelingen van vraagpatronen en de impact op uw scenario's om de tijdshorizon voor de planningscycli van de productiecapaciteit te verkorten. Versterk ook uw klantrelaties: neem contact op, brengt hun behoeften in kaart en werk samen oplossingen uit.’

Bereid een herstelplan voor

‘De crisis is eindig’, zegt Marc Herlant. ‘Het is cruciaal om de marktsignalen op te vangen en klaar te zijn om naar herstelmodus over te schakelen. Tijd en alertheid zijn essentieel om marktaandeel te behouden of te vergroten. Wat is er nodig om uw activiteiten te hervatten? Hoeveel tijd neemt dat in beslag? Welke opstartactiviteiten zullen er nodig zijn? Wat zijn de nieuwe marktomstandigheden?’
Bedrijven moeten kijken naar:
- maatregelen om hun productiefaciliteiten beschikbaar te houden of de productie snel na de crisis weer op te starten.
- indicatoren van een toenemende vraag en de gevolgen voor hun toeleveringsketen.
- hun opstartproces en -procedures, inclusief toeleveringsketens en arbeidskrachten.

Transformeer uw bedrijf

Zodra bedrijven hun strategieën hebben versterkt om een meer veerkrachtige organisatie op te bouwen, is het tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe normaal. ‘Hoe passen uw organisatiestructuur, uw manier van werken, de activiteiten en de middelen van uw bedrijf in deze nieuwe realiteit? Hoe kunt u bepaalde segmenten verbeteren, terwijl sommige van uw activiteiten misschien overbodig of minder aantrekkelijk werden?’

Een alerte mentaliteit helpt bedrijven om zich te herpositioneren voor groei, weet Marc Herlant. Hoe kweek je die? Door
- structurele veranderingen in het gedrag en de verwachtingen van klanten op te volgen.
- fundamentele veranderingen te overwegen om nieuwe kansen te grijpen en minder aantrekkelijke segmenten te laten vallen.
- uw kapitaalstructuur te evalueren met het oog op de nieuwe economische realiteit.
- de vereiste structurele veranderingen voor een vlotte overgang en een sterk herstel te voorzien en voor te bereiden.

Kansen voor kmo’s ‘Enthousiast en flexibel’

‘België, en zeker Vlaanderen, is een land vol familiebedrijven. Ik zie hun toekomst vrij optimistisch tegemoet’, zegt Marc Herlant. ‘Aan het hoofd staan enthousiaste entrepreneurs. Vaak hebben ze hun onderneming zelf opgericht en kregen ze de voorbije jaren al te maken met crisissen en konden ze andere moeilijkheden succesvol bekampen. Hun mindset zit goed.’

Daarnaast beschikken familiebedrijven vaak over een erg solide financiële basis. ‘Familieaandeelhouders kunnen gemakkelijker geld ophalen, zeker als hun overleven op het spel staat. Ze kunnen ook zonder veel tegenkanting enkele jaren geen dividend uitkeren. In tegenstelling tot grote internationale spelers ondervinden ze minder druk van de kwartaalcijfers en kunnen ze werken op de lange termijn.’

Toch plaatst Herlant ook een kanttekening. ‘Middelgrote bedrijven zijn niet altijd even innovatief. Ze moeten hun strategie goed in de gaten houden, blijven focussen op ambitie en innovatie, en hun business voldoende aanpassen indien nodig.’

Het EY Resilient Enterprise Framework ‘Structuur in de chaos’

De coronacrisis betekent een test voor de veerkracht van uw bedrijf. Het is moeilijk om methodisch te werk te gaan als alles met de dag verandert. Crisismanagement vereist een gestructureerde aanpak onder leiding van een team dat alles coördineert, van interne en externe communicatie tot risicobeoordeling, -beheer en -beperking. De specialisten van EY hebben een eenvoudig hulpmiddel opgesteld om bedrijven aan een uitgebreide checklist te onderwerpen.

Zo’n instrument is cruciaal om te navigeren door onzekerheid en complexiteit. Het doel van deze pragmatische tool? Bedrijfsleiders bijstaan in de beoordeling van alle mogelijke facetten van de crisis. Hiermee neemt u aspecten in overweging die u anders over het hoofd kunt zien. Het helpt ook om structuur aan te brengen in de chaos. Gebruik deze eenvoudige tool daarom meer dan één keer. Blijf er uw veerkracht mee controleren, ook beyond de coronacrisis.

Contact

Marc Herlant
partner EY Parthenon


 

Stijn Spitaels
partner EY Parthenon


 

1
2
3
4
5
6