‘Ga voor de meest wenselijke toekomst, niet de meest waarschijnlijke’