INLEIDING STRATEGIE TRANSFORMATIE UITDAGINGEN TALENT CONTACTINFO 1/5
Editie 40

Groeien in een wereld die steeds digitaler draait

Start met scrollen

De Belgische bedrijfsleiders zijn de robotisering en digitalisering gaan omarmen. Met extra aanwervingen, alternatieve bedrijfsmodellen, een focus op artificial intelligence (AI) en verstandige partnerships springen ze op de digitale trein. Ze geloven dat ze kunnen groeien als ze hun bedrijven succesvol door deze transformatie loodsen. Dat goede nieuws blijkt uit de EY Growth Barometer. Volgens de experts van EY rest de bedrijven dan ook geen andere keuze.

Strategie

Het is van moeten

Ruim een op de vier Belgische ondernemers verwacht dit jaar een groei van meer dan 10 procent, ondanks de magere groei van 1,9 procent die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt. Ze verwachten vooral organisch te groeien.

Een kwart zet in op de binnenlandse markt, een op de vijf verwacht groei in het buitenland of in een andere sector. ‘De Belgische ondernemers tonen zich ambitieus omdat ze geen andere keuze hebben’, duidt Stefan Olivier, Markets Leader EY België.

Verwachte groeicijfers voor het komende jaar

58% 60% België Rest van de wereld 14% 13% 1% Negatieve groei Verwachte groei % % van de bedrijven 0% 25% 21% 2% 4% 0% 0% 1% 1% 0 - 5% 6 - 10% 11 - 15% 16 - 25% 26 - 50% < 50%

Verwachte omzetgroei bij middelgrote ondernemingen

De verwachtingen voor 2017 en 2018, gesorteerd van negatieve groei tot groei van meer dan 50%

32% 14% 0% - 5% 18% 0% 0% Negatieve groei 1% 50% 58% 6% - 10% 8% 9% 25% 11% - 15% 16% 0% 2% 16% - 25% 2% 0% 9% >50% 9% 0% 0% 25% - 50% 0% % punt verandering 2017 2018

‘De globalisering, toenemende regelgeving, Internet of Things … Bedrijven moeten een ongezien aantal uitdagingen tegelijk aanpakken. Om te overleven is het belangrijk dat ze ondertussen ook duurzaam en winstgevend blijven groeien.‘

‘Starters en middelgrote groeibedrijven bezitten hiervoor de nodig flexibiliteit, maar ze missen vaak de funding. Bij grote ondernemingen is het omgekeerd. Toch zijn ze aan dezelfde marktomstandigheden onderhevig.’

‘Survival of the fittest … and the fastest’
Stefan Olivier
Stefan Olivier
Markets Leader EY België

‘Het principe van survival of the fittest geldt nog altijd, maar krijgt er een dimensie bij: and the fastest. België is een klein land. Als je niet openstaat voor de wereld, word je overspoeld.‘

’Onze kerktorenmentaliteit moet definitief op de schop. Leidinggevenden moeten inzetten op AI, meer diversiteit en flexibiliteit bij de medewerkers, intrapreneurship en strategische samenwerkingen.’

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en tegelijk te groeien valt Olivier terug op de EY 7 Drivers of Growth. ‘Succesvolle bedrijven zijn koploper in hun aanbod waardoor ze waarde creëren en groeien. Ze slagen erin deze zeven groeimotoren tegelijk aan te sturen en ze in evenwicht te houden, nu en in de toekomst. Daardoor kunnen ze typische groeipijnen vermijden en maximaal inzetten op groei. Eén onevenwicht, bijvoorbeeld in personeelsbeleid of IT, kan een rem zetten of de beoogde groei.’

Braindrain

Zo hebben Belgische bedrijven het moeilijk om medewerkers met de juiste competenties te vinden en, vooral, ze te behouden. Een braindrain dreigt.

Daarnaast zijn er in ons land voldoende mogelijkheden om bedrijven op te starten, maar in een latere fase krijgen die start-ups het moeilijk. Scale-up vreet veel cash, tegelijk wil de aandeelhouder dividend … Daar knelt het schoentje al te vaak.

’Toch is het glas volgens Olivier halfvol. ‘De huidige marktomstandigheden vormen het beste moment ooit om ondernemer te zijn. We mogen gerust wat meer meritocratisch denken. Als je fast en fit bent, mag je gerust excelleren. Laten we de lat steeds hoger leggen. Dan genereren we automatisch meer groei.’


Notice: Undefined index: video in /data/sites/web/inzichttijdbe/www/groei/wp-content/themes/ey-longread/lib/ey40.php on line 12

Transformatie

Verandering van onderuit

De groeibarometer wijst uit dat Belgische bedrijfsleiders bereid zijn te investeren in innovatieve strategieën en nieuwe bedrijfsmodellen. Over twee jaar zegt 84 procent met AI te werken en over vijf jaar is dat nagenoeg iedereen. Een kwart wil de ondernemingszin bij zijn werknemers aanwakkeren.

‘Deze innovatieve strategieën staan in schril contrast met de traditioneel erg conservatieve aanpak van de Belgische bedrijven’, reageert Wouter Desmet, Chief Innovation Officer bij EY. ‘Gelukkig zien we dat gevestigde bedrijven ondernemerschap in hun eigen rangen vaker stimuleren‘

’Het zogenoemde intrapreneurship levert frisse zakenideeën op en innovatieve bedrijfsmodellen waarmee ze de concurrentie te snel af kunnen zijn.’

Bottom-up

Het is belangrijk dat deze culturele ommezwaai in de bedrijfsstrategie staat ingeschreven zodat een volledige transformatie in alle geledingen van de onderneming kan plaatsvinden en niet verzandt in gepruts in de marge. Dit heeft onvermijdelijk tijd nodig én moet bottom-up gebeuren.

‘Intrapreneurship levert frisse zakenideeën op en innovatieve bedrijfsmodellen waarmee je de concurrentie te snel af kan zijn’.
Wouter Desmet
Wouter Desmet
Chief Innovation Officer EY

Het beste begin je met een pilot, bijvoorbeeld in één afdeling. Die local heros zullen early adopters kweken en tot slot krijg je navolgers. Met andere woorden: deze omslag vindt plaats in golven.

’In zo’n viraal groeimodel is het belangrijk de onvermijdelijke mislukkingen niet af te straffen. Falen mag!’

Supernova

De overlevingskansen van start-ups zijn klein. De samenwerking met zo’n starter is risicovol. Vaak is het veiliger met een scale-up in zee te gaan. Een festival voor zulke groeibedrijven bestond nog niet in ons land. EY is een van de partners van SuperNova, waar het kruim van de Belgische en Europese technologiebedrijven en de meest talentvolle sprekers van internationale groeibedrijven verzamelen.

Tijdens dit festival kunnen kandidaat-investeerders vanuit de hele wereld de Europese toppers leren kennen. Het grote publiek kan kennismaken met de nieuwste technologische innovaties. De eerste editie vindt plaats van 27 tot 30 september op het Eilandje in Antwerpen.

‘Om te vliegen moet je hoog mikken’

Het Antwerpse softwarebedrijf Unifly heeft een platform ontwikkeld waarmee luchtverkeersleiders het droneverkeer kunnen integreren in hun dagelijks beheer van het luchtruim.

‘We hebben Unifly opgericht met de ambitie om wereldleider te worden’.
Marc Kegelaers
Marc Kegelaers
CEO Unifly

‘We zijn in augustus 2015 gestart, expliciet met de ambitie om wereldleider te worden. Om te vliegen moet je hoog mikken’, zegt CEO Marc Kegelaers. ‘Onze grote uitdaging op dit ogenblik is funding. Een eerste kapitaalronde in 2016 leverde 6,2 miljoen euro op. In het najaar willen we 20 miljoen euro ophalen.’

‘We rekenen daarvoor op durfkapitalisten met visie. Een gedetailleerd businessplan kunnen we niet voorleggen. Wie kan zeggen hoe de wereld van de drones er over enkele jaren uitziet?‘

Uiteraard beschikken we wel over cijfermateriaal. Zo verwachten we de volgende vijf jaar te groeien van 29 werknemers naar 285, in kantoren over de hele wereld. Wat frappant is: bijna al het durfkapitaal komt uit het buitenland.

In België durven velen geen risico te nemen. Niet om te investeren en al helemaal niet om te ondernemen.

‘Gelukkig beschikken we in ons land over kwalitatief onderwijs. Competente medewerkers aantrekken is geen probleem. Unifly kan erg selectief zijn. De luchtvaartsector spreekt velen aan en bij ons ben je zeker dat je carrière kan maken.‘

’In het algemeen moeten we wel werken aan een mentaliteitswijziging. Vlamingen worden geleerd bescheiden te zijn. Daar moeten we vanaf. We moeten groot durven te denken.’

Uitdagingen

Druk op de kasstroom vermijden

Bijna een derde van de Belgische bedrijfsleiders maakt zich zorgen over groei, vooral de vlakke globale groei. Net als in de rest van de wereld vormt de grootste interne uitdaging een ontoereikende kasstroom. Zeker groeibedrijven hebben behoefte aan geld om te investeren in digitalisering, globalisering, samenwerking met partners, risicobeheersing en rendement voor aandeelhouders.

Kosten/beschikbaarheid van krediet Kosten/beschikbaarheid van eigen vermogen Externe risico’s voor groei Trage/vlakke globale groei Geopolitieke onzekerheid Regelgeving en/of handelbarrières Toenemende concurrentie Trage/vlakke lokale groei Disruptie van de toeleveringsketen 31% 17% 17% 12% 10% 8% 4% 1%

‘Het klinkt tegenstrijdig, maar jonge bedrijven gaan vaak op de fles omdat ze te snel groeien’, zegt Els Degroote, vennoot M&A bij EY. ‘Dat komt omdat ze niet genoeg zijn voorbereid.’

’Geld lenen hoeft geen slechte zaak te zijn, integendeel. Ze moeten ervoor zorgen dat er geen mismatch ontstaat tussen hun financieringsbehoeften op korte termijn en de investeringen op lange termijn. Daarvoor moeten ze een businessplan met verschillende scenario’s en een financieringsplan uitwerken.’

‘Als je bij de bank aanklopt, spreek dan de taal van de bankier en ga er langs vooraleer het water je aan de lippen staat. Misschien zijn er ook andere opties. Je kunt bijvoorbeeld een voorafbetaling vragen aan een belangrijke klant, in ruil voor een korting.‘

‘Jonge bedrijven gaan vaak op de fles, omdat ze te snel groeien’
Els Degroote
Els Degroote
vennoot M&A bij EY

’Breng je verhaal à la tête du client. Ook durfkapitaal kan een optie zijn, maar dan is het belangrijk dat je aan hetzelfde zeel trekt met je partners. Die moeten ook meer meebrengen dan alleen cash, bijvoorbeeld een uitgebreid netwerk of nieuwe klanten. Sowieso is het belangrijk om altijd goed voorbereid te zijn en open te staan voor opportuniteiten onderweg.’

Talent

Groeibedrijven moeten niet alleen hun kasstroom verhogen, maar ook hun personeelsbestand. Zes op de tien van de Belgische respondenten wil dit jaar aanwerven. Niet alleen voltijdse werknemers, ook parttimers en freelancers. Daarmee anticiperen ze op de veranderende verwachtingen van de millennials en de evolutie naar een gig economy, waarbij je niet meer werkt volgens een vast, maar een kortstondig dienstverband of per klus.

28% 26% 25% 15% 6% Drijfveren van innovatie 28% Klantgegevens gebruiken om bottom up innovatiete stimuleren 26% Gebruikmaken van de kracht van creativiteit en inzichten van onze ondernemers 25% Cultuur van experimenteren bij werknemers stimuleren zonder angst om te mislukken 15% Allianties aangaan met externe partners 6% Meer investeren in interne R&D Deze grafiek laat de verschillende benaderingen zien waarmee bedrijfsleiders van middelgrote ondernemingen innovatie opdrijven

Dean Davey is hr-specialist en executive director bij EY. Hij stelt vast dat de Belgische CEO’s van grote ondernemingen wel weten dat ze op de kar van de digitalisering moeten springen, maar ze doen er niet aan mee.

‘Gelukkig is België een kmo-land. Kleine en middelgrote bedrijven pakken zowel de digitalisering als hun personeelsbeleid veel vernieuwender aan. Grote bedrijven moeten hen aan boord hijsen om nieuwe technologieën te implementeren. In alle diensten, niet alleen bij IT.’

Plaats van België op de ranglijstvan aantrekkelijkste landen om te werken. Nederland staatop 11, Groot-Brittannië op 3. Plaats van België op de ranglijst van landen waar je het best betaaldwordt. Nederland staat op 7,Groot-Brittannië op 6

Over het algemeen mogen we in België creatiever zijn. Davey is ervan overtuigd dat we het probleem bij de wortel moeten aanpakken. ‘Het Belgische onderwijs is vrij traditioneel. Dat kinderen waarden als ‘respect’ aanleren, vind ik fantastisch, maar er zou meer aandacht mogen zijn voor creativiteit. Gelukkig begint dit ook bij de beleidsmakers te dagen. Als we meer innoveren, kunnen we jong talent ook hier houden.’

Idem als het over diversiteit gaat. We moeten af van een traditionele, ouderwetse manier van werken, top-down. Gelijkheid tussen generaties, geslacht, afkomst, … Millennials willen een coole arbeidscultuur.

’Geef ze autonomie, en laat ze desnoods pas om elf uur op kantoor aankomen of om vier uur de kinderen ophalen. Het mooie aan technologie is dat je probleemloos op elk uur van de dag thuis op het werk kan inloggen.’


Notice: Undefined index: cover in /data/sites/web/inzichttijdbe/www/groei/wp-content/themes/ey-longread/lib/ey40.php on line 9