editie 47

‘Ondernemen is een zevenkamp’

Succesvolle ondernemingen kijken verder vooruit, nu meer dan ooit

Een initiatief van EY in samenwerking met TIJD CONNECT EN ECHO CONNECT
Hans Maertens (gedelegeerd bestuurder Voka) en Stefan Olivier (EY Private Leader WEM)

Waarmee scoren bedrijven na zes maanden corona? ‘Met nog verder vooruit te kijken’, stelt Hans Maertens van werkgeversorganisatie Voka. ‘Corona dwingt bedrijven meer dan ooit om na te denken over hun langetermijnstrategie.’ Stefan Olivier van EY vult aan: ‘Het is geen toeval dat veel familiebedrijven nu gunstig opvallen. Zij hebben duurzaamheid op lange termijn in hun DNA zitten.’

Voka en EY vinden elkaar in EY’s verhaal over de 7 Drivers of Growth. Dat is een soort conditietest voor bedrijven, legt Stefan Olivier uit, EY Private Leader Western Europe & Maghreb. ‘Het is een test voor ondernemers die beseffen dat ze zichzelf af en toe een spiegel moeten voorhouden.’ Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka knikt: ‘Wij Vlamingen blijven maar doorgaan en doorgaan. We zijn doeners, maar soms laten we ons te veel opslorpen door de dagelijkse gang van zaken.’ De 7 Drivers focussen op wat succesvolle bedrijven tegenwoordig doen om hun langetermijnstrategie operationeel te maken.

Wat is er vandaag anders?

Hans Maertens: ‘Dat onze globale context verandert, is niet nieuw. De voorbije twee, drie eeuwen heeft ons economisch stelsel voortdurend grote veranderingen doorgemaakt. Maar vandaag zie ik vier grote tendensen, zelfs revoluties, die tegelijk plaatsvinden. En dat is wel nieuw. Er is de technologisering, digitalisering, robotisering of samengevat de vierde digitale industriële revolutie. Daarnaast heb je de globalisering en internationalisering. Na drie of vier decennia van spectaculaire ontwikkelingen zie je dat die trend ook zijn grenzen kent: door corona uiteraard, maar ook met de brexit en de politiek van de Amerikaanse president Donald Trump. Ten derde is er de verduurzaming. Iedereen erkent dat het met de opwarming van de aarde niet verder kan. En ten vierde maakt de wereld een ingrijpende demografische verandering door: de westerse wereld veroudert, terwijl het zuiden een jonge bevolking heeft.’

Stefan Olivier: ‘Die vier tendensen komen snel en tegelijk. Dat maakt de ontwikkelingen uiterst afwisselend en onvoorspelbaar. In die uitdagende context is het niet langer voldoende dat je the fittest bent. Je moet ook the fastest zijn en in de komende decennia ongetwijfeld ook the smartest. Je moet durven vooruit te kijken en te anticiperen.’
Maertens: ‘De vier revoluties dwingen bedrijven om duidelijk te zijn over hun doel en hun missie. Wie geen tijd neemt om daarover na te denken, komt in de middenmoot terecht en wordt afgestraft. En dus moet je af en toe in die spiegel kijken.’

Waarom moet je succesvolle bedrijven als richtpunt nemen?

Olivier: ‘Ondernemen is een zevenkamp. Je moet veel dingen kunnen. Elke ondernemer weet wel dat alles begint met klanten die je product willen. En dat je medewerkers nodig hebt en een operationeel kader: logistiek, fabrieken, distributiekanalen. Bij bedrijven die ook op de lange termijn echt succesvol zijn, zie je dat ze behalve die ‘customer, people, operations’ nog vier andere ballen in de lucht houden: technology, funding & finance, transactions & alliances en risk.
Maertens: ‘Ook het verband tussen die groei-drijvende krachten is anders dan vroeger. In de vorige eeuw zouden we de scores van een bedrijf op elk van die factoren hebben opgeteld. Wie slecht scoorde op één factor kon toch een behoorlijk algemeen resultaat neerzetten. In de 21ste eeuw staat er in plaats van een ‘plus’ een ‘maal’ tussen de factoren. Dat heeft grote gevolgen. Als je iets vermenigvuldigt, kun je een enorme boost krijgen. En dat zie je in sommige bedrijven, ook Vlaamse. Hun impact is groter en sneller. Maar zit er daarentegen één nul tussen je scores, dan is het eindresultaat ook nul. Sla je op een van die factoren de bal echt mis, dan kan het meteen over en uit zijn.’

Hans Maertens

Hans Maertens

gedelegeerd bestuurder Voka

Stefan Olivier

Stefan Olivier

EY Private Leader WEM

Customer

Hoe zet je de klant centraal in tijden van lage klantentrouw?

Olivier: ‘Iedere ondernemer zegt dat hij zijn klant centraal stelt. Toch staat klantentrouw vaak op een laag pitje. Het internet heeft de relatie met de klant minder persoonlijk gemaakt en klanten kunnen gemakkelijk vergelijken. Echt succesvolle bedrijven gebruiken het internet om alles over hun klanten te weten te komen, om te anticiperen op hun toekomstige noden en vooral om klanten de indruk te geven dat ze een voorkeursbehandeling krijgen. Ze recreëren de loyauteit door van klanten fans te maken.’

Maertens: ‘Veel organisaties hebben de mond vol van “we kennen onze klant” en “we zien onze klant graag”. Toch zie je vaak dat bedrijven weinig of niets doen met de bulk aan data die ze over hun klanten hebben. En ze blijven nieuwe klanten bevoordelen ten opzichte van klanten die al 25 jaar trouw de volle prijs betalen. Er is nog een hele weg af te leggen. In de nieuwe, volatiele wereld moet je van een klant een fan maken, of je raakt hem kwijt.

People

De traditionele tegenstelling tussen werkgever en werknemer verdwijnt. Hoe ga je daarmee om?

Maertens: ‘Spitsbedrijven koesteren hoge verwachten over het jonge talent dat ze aantrekken. Mensen willen in de eerste plaats meewerken aan een project, aan iets dat hen inspireert. En dat geldt beslist niet alleen voor mensen met een kennisberoep. Ik ken ook bouwvakkers die zeggen: aan een project als Oosterweel wil ik meewerken. We zien ook een groeiende belangstelling voor jobs die tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis van cruciaal belang bleken te zijn.’

Olivier: ‘De nieuwe generatie wil kunnen meewerken aan iets zinvols, wil impact hebben en daar erkenning voor krijgen. Het is geen toeval dat veel succesvolle bedrijven een vlakke structuur hebben, denk aan Melexis. Binnen die mastodonten hebben de medewerkers het gevoel dat ze behoren tot een kleinere entiteit. Dat creëert ruimte voor ondernemerschap, verantwoordelijkheid, engagement. En dus innovatie.’

Mensen willen in de eerste plaats meewerken aan iets dat hen inspireert, het project Oosterweel bijvoorbeeld, of bij bedrijven met een vlakke structuur zoals Melexis.

Operations

Is logistiek saai?

Olivier: ‘Elk bedrijf moet een logistieke keten opzetten om zijn product of dienst te leveren. Toch kun je ook die basis op een intelligente manier aanpakken, waardoor een innovatief bedrijf weer een verschil maakt. Nike, groot in sportschoenen en -kleding, is een goed voorbeeld. In de voorbije tien jaar paste Nike zijn logistieke ketting helemaal aan. Dat kostte veel geld. Om nauwere en trouwere contacten met leveranciers te ontwikkelen, pikte Nike er de betere uit en betaalde hen ook meer. Het investeerde zwaar in automatisering en in logistieke hubs die dicht bij de markt liggen.’

‘Het resultaat? Nike moet minder voorraden aanhouden, wat geld bespaart. En de klant heeft veel sneller zijn schoenen of zijn trainingspak. Bovendien maakt het nieuwe proces het mogelijk de producten te personaliseren. Dat vinden jongeren geweldig en ze willen ervoor betalen. Logistieke winst en klantenervaring gaan hier vlotjes hand in hand.’

Een bedrijf als Ardo kiest proactief voor investeringen in duurzame gewasbescherming.

Finance

Verandert ook de financiering van bedrijven?

Maertens: ‘De onderlinge verbondenheid van de factoren is typisch voor onze tijd. Spreek over technology en je komt via cybersecurity uit bij risk. Hier spreek je over people en je komt uit bij finance. Om talentvolle medewerkers te stimuleren tot innovatieve projecten, moet je nieuwe manieren vinden om adequaat te honoreren.’

Olivier: ‘In funding & finance tonen de inspirerende bedrijven dat je voor de financiering van je groei niet alleen aan aandeelhouders en banken moet denken. Je kunt ook je werkkapitaal optimaliseren, bijvoorbeeld door je voorraden laag te houden.’

Maertens: ‘In de moderne kijk op finance wordt een financieel directeur een soort geweten van het bedrijf. De jonge generatie is gevoelig voor de missie van een onderneming. Bedrijven die niet duurzaam zijn, zullen nog moeilijk mensen kunnen aantrekken. Dat geldt ook voor het kapitaal. Het ethische debat wordt belangrijk en de CFO zal duidelijk moeten maken waar de winst vandaan komt en hoe die tot stand komt.’

Olivier: ‘Een fantastisch bedrijf als Ardo, actief in diepvriesgroente, kiest er bewust voor om niet de grenzen af te tasten van wat toegelaten is in gewasbescherming. Het kiest voor een organisch palet van gekweekte groenten. Op korte termijn kost dat geld, maar het gaat ervan uit dat het organische label op termijn extra klanten aantrekt en dus voor groei zorgt.’

Technology

Is technologie altijd en overal een hefboom?

Olivier: ‘Technologie transformeert elk aspect van de business. Niet omdat het een doel op zich is, maar omdat artificiële intelligentie en robotisering de mensen vrijmaken om zich te richten op taken met meer toegevoegde waarde. Slimme bedrijven spannen de technologie voor hun strategie en maken er nieuwe businessmodellen mee.’

Maertens: ‘Zelf sla ik het begrip innovatie hoger aan dan technologie. Innovatie is een absolute must. Iedereen moet erin meegaan en het kan zowel over product, processen en arbeidsorganisatie gaan als over businessmodellen. Technologie is maar een onderdeel van de innovatie die maakte dat Uber een van de grootste taximaatschappijen ter wereld werd zonder één auto in eigen beheer. Het heeft ook het businessmodel en de customerexperience van Uber veranderd.’

Risk

Nemen bedrijven tegenwoordig andere risico’s dan vroeger?

Olivier: ‘Ondernemen is natuurlijk per definitie risico nemen. Succesvolle bedrijven gaan risico’s bewuster beheren. Ze selecteren de risico’s en ze dekken die in. Ook hier zit weer een link met finance. Het overgrote deel van de beleggers is bereid een premie te betalen voor bedrijven met een effectief en aantoonbaar risicobeheer. Onderzoek leert dat de beste risicobeheerders ook de meest succesvolle groeiers zijn. Opnieuw: alle factoren zijn belangrijk en allemaal raken ze aan elkaar.’

Transactions

Hoe blijven topbedrijven groeien?

Olivier: ‘Ze groeien zelden alleen door organische groei. Ze begrijpen snel de waarde van transacties en allianties. Om de top te bereiken, zoeken ze succesvolle partnerships en doen ze strategische overnames die hun groei, concurrentievermogen en winstgevendheid verbeteren. De juiste deal binnenhalen of de juiste partner vinden, is geen kwestie van geluk. Het gaat erom transacties en allianties af te stemmen op de volledige groeistrategie, alert te blijven en kansen te benutten als ze zich voordoen.’

Een beproefde methode

De EY 7 Drivers of Growth bundelen de lessen die het consultancybedrijf trok uit 35 jaar werken voor en met ondernemers. EY formuleerde een aantal best practices, die gebaseerd zijn op de ervaringen met ’s werelds meest succesvolle ondernemingen.

Daarbij valt op dat zakelijk succes vaak niet uit de meest voor de hand liggende hoek komt. De experts van EY distilleerden zeven thema’s, waarin succesvolle bedrijven steeds weer excelleren. Door die thema’s op te sommen, te analyseren en te documenteren werden de 7 Drivers een soort methodologie. Leren van de besten, is daarbij het motto.

EY gebruikt de 7 Drivers om creatief ondernemerschap te promoten bij een breed publiek en uiteraard ook om samen met cliënten dieper in te gaan op kansen die misschien onontgonnen bleven. De 7 Drivers maturiteitsscan draagt bij tot het bewust en evenwichtig optimaliseren van de groeidrivers om de strategische doelstellingen sneller te realiseren.

Advisors to the Ambitious

De ambitie en de toewijding van een ondernemer zijn het kloppend hart van de onderneming. Of het bedrijf nu internationaal uitbreidt om de groei te versnellen, de ambitie heeft om de branche te ontwrichten of een nieuwe generatie aan zet brengt: de juiste medestanders zijn cruciaal.

EY Private is een gespecialiseerd aanbod dat ondernemers, eigenaars en investeerders in private en familiale ondernemingen bijstaat in hun strategische, operationele en familiale ambities en uitdagingen.

Al verschillende decennia ondersteunt EY wereldwijd succesvolle privéondernemers. En dat komt onder meer tot uiting in het EY 7 Drivers of Growth framework en de EY Onderneming van het Jaar award.

Onze adviseurs staan dichtbij de ondernemer en de eigenaars. Ze bouwen vertrouwensrelaties op lange termijn door relevante expertise, inzichten en netwerken te combineren met een empathische ondernemersmentaliteit. Het resultaat? Zo dragen zij bij aan het uitbouwen van de nalatenschap, van startup tot marktleider. Samen bouwen aan een beter werkende wereld, trouw aan het credo van EY.

Lees meer

Contact

Stefan Olivier

Stefan Olivier

EY Private Leader WEM